Oporność

Oporność bakterii oznacza wytworzenie przez bakterie własnego mechanizmu obronnego na stosowany antybiotyk i objawia się brakiem skuteczności leczenia, mimo prawidłowo stosowanej antybiotykoterapii.

Bakterie to, wbrew naszym wyobrażeniom, bardzo inteligentne istoty, które podobnie jak wszystko co, żyje chce przetrwać. Jeśli są atakowane przez środki chemiczne, w większości giną, jednak z racji tego że ich generacje wymieniają się dużo szybciej niż u ludzi (nawet 500 000 razy szybciej!!!) szukają sposobów na radzenie sobie z lekami. Tak dochodzi do powstawania różnych mechanizmów oporności.

Oporność jest intensyfikowana przez niezbyt racjonalne używanie antybiotyków. Często są one niepotrzebnie przepisywane na infekcje wirusowe oraz stosowane w nadmiarze w hodowli zwierząt.

Antybiotyki to związki, które praktycznie się nie ulegają rozkładowi, tylko po użyciu, nadal są w środowisku – w wodzie lub w glebie. Wszędzie tam mają kontakt z bakteriami, które uczą się, jak sobie z nimi radzić, a co najbardziej zaskakujące, przekazują swoje „osiągnięcia” innym drobnoustrojom.

Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje oporności: naturalną, nabytą i krzyżową.
• Oporność naturalna, zwana też opornością pierwotną, jest uwarunkowana genetycznie. Taki mechanizm sprawia, że antybiotyk nie działa i nie jest to zależne od czynników zewnętrznych.
• Oporność nabyta, zwana też opornością wtórną. Powstaje w wyniku wytworzenia odporności na dany antybiotyk, a często nawet na całą grupę antybiotyków. Odporność ta może być uzyskana spontanicznie, w wyniku mutacji. Może się też pojawić w wyniku nabycia genów od innej bakterii. Przyczyną tego rodzaju oporności jest stosowanie zbyt wielu antybiotyków zarówno w procesie leczenia, jak i w przemyśle spożywczym. Pojawia się, kiedy zbyt często stosujemy leki tej kategorii. Szczególnie w przypadkach, kiedy nie jest to medycznie wskazane.
• Oporność krzyżowa. Występuje, kiedy bakteria, która jest oporna na jeden antybiotyk, jest również oporna na inny lek tej kategorii, który ma podobną budowę chemiczną.

Coraz częściej docierają do nas informacje o wielkim wyzwaniu, jakim dla współczesnej medycyny jest rosnąca oporność bakterii na dostępne leki chemiczne. Czy zatem pozostał nam jakiś oręż w tej walce o ludzkie zdrowie i życie?