Ziołowe Antybiotyki

Słowo „superbakteria” nie jest terminem medycznym. W mediach przyjęło się tak nazywać bakterie oporne na wiele antybiotyków bądź bakterię zawierającą enzym powodujący oporność na wszystkie antybiotyki.

Współczesna medycyna stoi przed wielkim wyzwaniem, żeby przeciwdziałać zagrażającym patogenom. Specjaliści szacują, że około 70 procent bakterii jest już opornych na co najmniej jeden antybiotyk skierowany przeciwko nim. Doprowadziło to do ewolucji superbakterii, które mogą być oporne na wiele dostępnych leków
Naukowcy podają aż sześć patogenów, które stały się dla nas wyjątkowo groźne.

Wśród nich są:
• pałeczka okrężnicy (E. coli),
• pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae),
• pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa),
• Acinetobacter,
• dwoinka zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae),
• paciorkowiec kałowy (Enterococcus faecalis).
Dwie z nich – Acinetobacter oraz pałeczka ropy błękitnej – zaliczane są do grona najwyższego ryzyka.

Infekcje lekooporne, według ostrożnych szacunków, są obecnie czwartą najczęstszą przyczyną zgonów.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 24