Antybiotyki

Antybiotyki są powszechnie stosowanymi środkami w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Ich nazwa pochodzi od greckich słów: „anti”, oznaczającego „przeciw”, oraz „bios”, czyli „życie”. Antybiotyki przyczyniają się do uśmiercenia żywych bakterii, przy czym mimo swojej toksyczności nie zagrażają życiu człowieka. Za pierwszy lek z tej kategorii uznaje się penicylinę, którą w 1928 roku odkrył Alexander Fleming.

Ze względu na działanie można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje antybiotyków:
• bakteriobójcze – zabijają komórki drobnoustrojów;
• bakteriostatyczne – zmieniają metabolizm komórki bakteryjnej, tym samym uniemożliwiając jej rozrost i namnażanie.

Działanie antybiotyków polega na tym, że substancje te zaburzają proces syntezy ściany komórkowej bakterii oraz wpływają na stopień przepuszczalności ich błony komórkowej. Mogą również doprowadzić do zakłócenia syntezy białek, a nawet do zahamowania syntezy kwasów nukleinowych w komórkach drobnoustrojów
Mimo tak toksycznego działania, nie powodują uszkodzeń w obrębie komórek ciała człowieka. Dzieje się tak dlatego, ponieważ antybiotyki działają tylko na te struktury komórkowe, które są obecne w budowie bakterii, natomiast nie występują w organizmie ludzkim.

Na początku XX wieku antybiotyki były ogromnym tryumfem medycyny. Powstrzymały wiele epidemii chorób dziesiątkujących ludzkość i nadal są użyteczne. Ale obecnie praktycznie nie prowadzi się badań nad całkiem nowymi antybiotykami ….co najwyżej modyfikuje się te, które już są stosowane. W najbliższym czasie nie ma szans na pojawienie się nowych antybiotyków. W ciągu ostatnich 20 lat przybyły jedynie dwa. – mówi prof. Waleria Hryniewicz. kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków. Wyjaśnia, że większość dostępnych leków powstała w latach 50. i 70., bo dziś wprowadzenie na rynek nowych antybiotyków firmom farmaceutycznym po prostu się nie opłaca. Koszt takiego przedsięwzięcia to ok. 800 mln dolarów, a bakterie szybko uodparniają się na te leki, przez co stają się bezwartościowe.
Skutek jest taki, że coraz więcej szczepów bakterii, wykształca oporność i to zjawisko niestety będzie się pogłębiać.

Nasze choroby uodparniają się na antybiotyki. Jeśli trend się nie zmieni, to umierać z tego powodu będzie ponad 10 mln ludzi rocznie – możemy przeczytać w najnowszym reporcie ONZ z 2018.